Od 2009 roku współpracuję z Kancelarią Radcy Prawnego w sprawach z zakresu:
  • Zniesienia współwłasności nieruchomości
  • Nabycia prawa własności do nieruchomości w drodze zasiedzenia
  • Zapłaty czynszu oraz opłat niezależnych od właściciela
  • Zapłaty odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego
  • Wstąpienia w stosunek najmu
  • Roszczeń windykacyjnych (eksmisje)
  • Postępowań spadkowych
  • Postępowań o dział spadku