Jestem licencjonowanym zarządcą nieruchomości. Urodziłam się we Lwowie, ale od dłuższego czasu pracuję i mieszkam w Krakowie. Ukończyłam wyższe studia ekonomiczne w specjalności Gospodarowanie Nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości, organizowanych przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz poszukiwania osób nieznanych z miejsca pobytu, jak i wiedzę z zakresu migracji ludności w okresie międzywojennym i powojennym. Od kilku lat współpracuję z kancelarią prawną, gdzie między innymi zdobyłam praktyczną wiedzę z zakresu prawa i procedury cywilnej. Interesuję się prawem spadkowym oraz zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem rynku nieruchomości w Polsce i na Ukrainie.

Jestem członkiem Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie.

Biegle posługuję się czteroma językami: polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim oraz znam język hebrajski na poziomie podstawowym.